English   Thai

สนามฟุตบอลหญ้าเทียม หญ้าเทียมสนามกีฬาหญ้าเทียม สนามกีฬารูปแบบใหม่ที่ออกแบบาเพื่อรองรับความต้องการ ให้ความรู้สึกเสมือนหญ้าจริง ร่มรื่นและยังเพิ่มบรรยากาศความเป็นธรรมชาติให้พื้นสนามกีฬาได้อีกด้วย มีการระบายน้ำที่ดี ไม่เกิดน้ำท่วมขังในวันและเวลาฝนตก ทำให้ไม่เกิดความสกปรก

หญ้าเทียม
ใบหญ้าเทียมผลิตขึ้นมาจากพลาสติกโพลีเอทิลีน หรือโพลีโพรไพลีนซึ่งมีความปลอดภัยสูงผสมสาร UV Stabilizer ทนแสงแดดและการใช้งานภายนอกได้ดี Polyethylene (PE) นำมาทอยึดติดกับแผ่นรอง (Backing) ซึ่งจะทำให้หญ้าติดกับแผ่นรองอย่างหนาแน่นสนิท และมีรูระบายน้ำอยู่ด้านหลังโดยความสูงของใบหญ้าและลักษณะเฉพาะตัวโดยทั่วไป จะขึ้นอยู่กับความต้องการใช้ในงานนั้นๆ หญ้าเทียมต้องการการดูแล แต่น้อยกว่าการดูแลรักษาหญ้าจริง หญ้าเทียมมีสารป้องกันสีซีดจางจากแสงยูวี (UV Resistant)

โดยทั่วไปของหญ้าเทียม มีลักษณะใบเล็กเสมอกันทุกเส้น ผ่านการตรวจสอบจากโรงงาน ทอแน่น ให้สัมผัสที่นุ่ม ไม่ก่อให้เกิดความระคายเคืองระหว่างการเล่น หรือ การแข่งขัน ไม่เป็นพิษ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

การซื้อขายของหญ้าเทียมอาจจะมีราคาสูงกว่าหญ้าจริง แต่มีความคุ้มค่ากับราคาและคุณภาพในการใช้งานได้นานถึง 6-8 ปี โดยค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาเพียง 1 ใน 3 ของการดูแลรักษาหญ้าจริง