English   Thai

พื้นสนามตะกร้อSP SUPER SOFT SPORT FLOOR

ผลิตภัณฑ์สำหรับพื้นสนามกีฬา ระบบผิวยางสังเคราะห์ ที่มีส่วนผสมของสาร อะคลีลิค 100% ผสมกับยางสังเคราะห์ ชนิดพิเศษ ที่ให้ความยืดหยุ่นสูงถึง 200 % รองรับแรงกระแทกจากการวิ่ง และกระโดดของผู้เล่นได้เป็นอย่างดี เพื่อให้ได้คุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสมกับการเป็นพื้นสนามกีฬา มีความราบเรียบ ไม่ลื่น มีความยืดหยุ่นสูงเพื่อดูด ซับแรงกระแทกได้เป็นอย่างดี

SP SUPER SOFT ออกแบบมาเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า สามารถติดตั้งทั้งสนามกีฬากลางแจ้ง และ สนามกีฬาในร่มสีสันสดสวยงาม มีสีสันให้เลือกมากมายตามความต้องการ

สนามแข่งขัน (THE  COURT)
  • สนามพื้นที่ของสนามมีความยาว 13.40 เมตร และกว้าง 6.10 เมตรจะต้องไม่มีสิ่งกีดขวางใด ๆ วัดจากพื้นสนามสูงขึ้นไป 8 เมตร (พื้นสนามไม่ควรเป็นหญ้าหรือสนามทราย)
  • เส้นสนามขนาดของเส้นสนามทุกเส้นที่เป็นขอบเขตของสนามต้องไม่กว้างกว่า  4  เซนติเมตรให้ตีเส้นจากขอบนอกเข้ามาในสนาม และถือเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่สนามแข่งขันด้วย เส้นเขตสนามทุกเส้นต้องห่างจากสิ่งกีดขวางอย่างน้อย 3 เมตร
  • เส้นกลางมีขนาดความกว้างของเส้น 2 เซนติเมตรโดยจะแบ่งพื้นที่ของสนามออกเป็นด้านซ้ายและขวาเท่าๆ กัน