English   Thai

พื้นโพลีพร็อพไพลีน โคโพลิเมอร์ (PP)PP SPORT FLOOR  เป็นระบบที่สามารถถอดประกอบ ที่มีความทนทาน จึงสามารถรับน้ำหนักและแรงกระแทกได้ดี
 
พื้นถูกออกแบบให้มีระบบระบายน้ำที่ดีเยี่ยมไม่ก่อให้เกิดปัญหาน้ำขัง จึงเหมาะกับสนามกีฬาหลายประเภททั้งกลางแจ้ง และในร่ม .ใช้เวลาไม่นานในการติดตั้ง