English   Thai

พื้นสนามเด็กเล่นระบบ EPDMEPDM BINDER CHIP

พื้นสนามเด็กเล่น และพื้นสนามกีฬาสามารถทำพื้นทางเดินในบริเวณโรงงานที่ต้องการพื้นแบบใหม่ที่มีความยืดหยุ่นแทนพื้นคอนกรีต  ทำพื้นทางเดินสนามกอล์ฟ  พื้นในห้องเรียนอนุบาล   ทำพื้นทางเดินรอบสระว่ายน้ำป้องกันการบาดเจ็บจากการลื่นให้ความรู้สึกสบายเท้าขณะเดินหรือวิ่ง

คุณสมบัติระบบพื้นสนามกีฬา

  • ทำจากวัสดุที่มีความยืดหยุ่นตัวสูง(elongation)ไม่น้อยกว่า50%รองรับการขยายตัวของคอนกรีตและรับแรงกระแทกของนักกีฬา
  • สารเชื่อมยึดเป็นวัสดุประเภทโพลียูรีเทนที่มีความยืดหยุ่นตัวสูง
  • มีความสามารถทนทานต่อแรงดึง (tensile strength)ไม่น้อยกว่า5 kg/cm2
  • สารรองพื้นเป็นสารประเภทโพลียูรีเทนชนิดหนึ่งส่วนมีความยืดหยุ่นตัวสูงยึดเกาะกับพื้นผิวได้ดี
  • สารชั้นกลางทำจากยางสังเคราะห์มีความยืดหยุ่นตัวสูง
  • สารทับหน้าทนทานต่อแสงแดดไม่ซีดจาง
  • ไม่เป็นอันตรายต่อผิวหนังเมื่อนักกีฬาสัมผัส
  • ความหนามาตรฐาน10 มม.