English   Thai

รายชื่อลูกค้าของเรา

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี จังหวัดราชบุรี งานพื้นสนามกีฬา 800 พื้นยางสังเคราะห์
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม จังหวัดนครปฐม งานพื้นสนามกีฬา 2,795 พื้นยางสังเคราะห์
โรงเรียนบ้านเทา จังหวัดภูเก็ต งานพื้นสนามกีฬา 1,100 พื้นยางสังเคราะห์
เรื่อนจำกลางคลองเปรม กรุงเทพมหานคร งานพื้นสนามกีฬา 1,650 พื้นยางสังเคราะห์
บ้านพักผู้บังคับบัญญาสูงสุด กรุงเทพมหานคร งานพื้นสนามกีฬา 750 พื้นยางสังเคราะห์
โรงเรียน ม.ศรีสุชาติ จังหวัดภูเก็ต งานสนามเด็กเล่น 175 PUTTY  SPORT
โรงเรียนวัดเกาะ กรุงเทพมหานคร งานพื้นสนามกีฬา 574 พื้นยางสังเคราะห์
สถาบันวิจัย ม.เกษตร กรุงเทพมหานคร งานพื้นสนามกีฬา 761 พื้นยางสังเคราะห์
สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร งานพื้นสนามกีฬา 618 พื้นยางสังเคราะห์
โรงเรียนทุ่งสองห้อง กรุงเทพมหานคร พื้นสนามเด็กเล่น 197 PUTTY  SPORT
โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม กรุงเทพมหานคร งานพื้นสนามกีฬา 928 พื้นยางสังเคราะห์
โรงเรียนเชตุพล กรุงเทพมหานคร งานพื้นสนามกีฬา 442 พื้นยางสังเคราะห์
ลานกีฬา องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ บ้านทรัพย์อนันต์ จังหวัดตาก งานพื้นสนามกีฬา 1,500 พื้นยางสังเคราะห์
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี อุบลราชธานี งานพื้นสนามกีฬา 2,000 พื้นยางสังเคราะห์
ลานกีฬาสำนักงานเขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร งานพื้นสนามกีฬา 615 พื้น.ยางสังเคราะห์
โรงเรียนชุมชนตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร งานพื้นสนามกีฬา 600 พื้นยางสังเคราะห์
บริษัทบริหารสินทรัพย์ (บสก) กรุงเทพมหานคร งานพื้นสนามกีฬา 950 พื้นยางสังเคราะห์
สถานีตำรวจอำเภอศรีราชา จ.ชลบุรี งานสนามกีฬา 504 พื้นยางสังเคราะห์
โรงเรียนพญาไทย เขตพญาไทย, กรุงเทพฯ งานกันซึมดาดฟ้า 210 Propoof  PU
สนามกีฬาเขตบางแสน จ.ชลบุรี งานสนามกีฬา 420 พื้นยางสังเคราะห์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบางแสน จ.ชลบุรี งานสนามเด็กเล่น 350 EPDM SPORT  FLOOR
โรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้า กรุงเทพฯ งานสนามกีฬา 1700 พื้นยางสังเคราะห์
โรงเรียน พาณิชย์การระยอง จ.ระยอง งานสนามกีฬา 420 พื้นยางสังเคราะห์
สนามกีฬาบางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ งานสนามกีฬา 1200 พื้นยางสังเคราะห์
โรงเรียนลูกรักเชียงของ จ.เชียงราย งานสนามกีฬา 560 ACRYLIC SPORT  FLOOR
ศูนย์เด็กเล็กทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี งานสนามเด็กเล่น 340 EPDM SPORT FLOOR