English   Thai

เคลือบผิวอุตสาหกรรม

พื้นอีพ็อกซี่ ความเข้มข้น 100 % ระบบ SELF-LEVELLING (ระบบเท-ปาด) มีความมันเงา สวยงาม ทำความสะอาดง่าย น้ำไม่ซึม ทนสารเคมีกัดกร่อน และทนต่อแรงเสียดสีได้ดีเป็นพิเศษช่วยรักษาผิวหน้าคอนกรีตได้ดี ความหนา 1 - 3 มม. เหมาะกับพื้นที่ที่มีการใช้งานหนักเป็นพิเศษและต้องการพื้นที่มีอายุการใช้งานนาน คงทน ถาวร เช่นพื้นที่ SERVICE AREA,PACKING ROOM ห้องซ่อม, ห้องผลิต เป็นต้น